9 квітня 2019 р.

Створення web-сторінок


Hyper Text Markup Language (HTML) є стандартною мовою, призначеною для створення гіпертекстових документів в середовищі WEB. HTML- документи можуть бути видимими різними типами WEB-браузеров. Коли документ створений з використанням HTML, WEB-браузер може інтерпретувати HTML для виділення різних елементів документа і первинної їх обробки. Використання HTML дозволяє форматувати документи для їх уявлення з використанням шрифтів, ліній і інших графічних елементів на будь-якій системі, що їх переглядає. Основна перевага HTML полягає в тому, що ваш документ може бути проглянутий на WEB - браузерах різних типів і на різних платформах.
Всі теги HTML починаються з "<" (лівої кутової дужки) і закінчуються символом ">" (правої кутової дужки). Як правило, існує стартовий тег і завершуючий тег. Для прикладу приведемо теги заголовка, що визначають текст, що знаходиться усередині стартового і завершуючого тега і заголовок документа:

<TITLE> Заголовок документа </TITLE>
 
Завершуючий тег виглядає також, як стартовий, і відрізняється від нього прямим слешем перед текстом усередині кутових дужок. У даному прикладі тег <TITLE> говорить WEB-браузеру про використання формату заголовка, а тег </TITLE> - про завершення тексту заголовка.
Структура документа HTML
Коли WEB-броузер отримує документ, він визначає, як документ повинен бути інтерпретований. Найперший тег, який зустрічається в документі, повинен бути тегом <HTML>. Даний тег повідомляє WEB-броузеру, що ваш документ написаний з використанням HTML. Мінімальний HTML-документ виглядатиме так:

<HTML> ...тіло документа... </HTML>
 
Заголовна частина документа <HEAD>
Тег заголовної частини документа повинен бути використаний відразу після тега <HTML> і більш ніде в тілі документа. Даний тег вдає із себе загальний опис документа. Уникайте розміщувати який-небудь текст усередині тега <HEAD>. Стартовий тег <HEAD> поміщається безпосередньо перед тегом <TITLE> і іншими тегами, що описують документ, а завершуючий тег </HEAD> розміщується відразу після закінчення опису документа. Наприклад:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Список співробітників </TITLE>
</HEAD>
Тіло документа <BODY>
Тіло документа повинне знаходитися між тегами <BODY> і </BODY>. Це та частина документа, яка відображається як текстова і графічна (смислова) інформація вашого документа.

Тег абзацу <P>
У відмінності від більшості текстових процесорів, в HTML-документе зазвичай ігноруються символи повернення каретки. Фізичний розрив абзацу може знаходитися в будь-якому місці початкового тексту документа (для зручності його читаності). Проте броузер розділяє абзаци тільки за наявності тега <P>. Якщо ви не розділите абзаци тегом <P>, ваш документ виглядатиме як один великий абзац.
Додаткові параметри тега <P>:
<P ALIGN=left|center|right>
дозволяють вирівнювати абзац по лівому краю, центру і правому краю відповідно.
Деякі теги форматування тексту
HTML дозволяє використовувати різні стилі шрифтів для виділення текстовій інформації у ваших документах. Ось короткий список стилів, підтримуваних більшістю броузеров:
·  bold (жирний)
·  italic (похилий)
·  mono spaced (type writer - з використанням фіксованих шрифтів)
·  underline (підкреслений)
·  strike (закреслений)
Ви можете комбінувати різні види стилів, наприклад жирний і похилий.
Таблиця 4.1 – Теги стилю тексту
Стиль
Елемент або тег
Результат
Bold
<B> Цей текст жирний </B>
Цей текст жирний
Italic
<I> Цей текст похилий </I>
Цей текст похилий
Mono spaced
<TT> Цей текст з непроп. шрифтом </TT>
Цей текст з непроп. шрифтом
Underline
<U> Цей текст підкреслений </U>
Цей текст підкреслений
STRIKE
<S> Цей текст закреслений </S>
Цей текст закреслений
Комбінування стилів дозволяє вам відображати в одному рядку декілька елементів різними стилями, наприклад:
<b>Життя</b> - <i>це <b>пісня!</b></i>
Життя - це пісня!
Додаткові стилі:
·  big (великий)
·  small (маленький)
·  sub (підрядковий переклад)
·  sup (надстрочник)
Таблиця 4.2 – Теги додаткових стилів тексту
Стиль
Елемент або тег
Результат
Big
Цей текст <BIG> великий </BIG>
Цей текст великий
Small
Цей текст <SMALL> маленький </SMALL>
Цей текст маленький
Sub
Цей текст <SUB> підрядковий переклад </SUB>
Цей текст підрядковий переклад
Sup
Цей текст <SUP> надстрочник </SUP>
Цей текст надстрочник
Приклад використання цих тегов:
C<SUB><SMALL>2</SMALL></SUB>H<SUB><SMALL>5</SMALL></SUB>OH
C2H5OH
Тег <FONT> дозволяє довільно визначати розмір шрифту, колір шрифту і вид (family) шрифту. Змінити розмір шрифту можна завданням атрибуту SIZE таким чином
<FONT SIZE="n"> або <FONT SIZE="+n">, <FONT SIZE="-n">
Шрифт може мати розмір від 1 до 7. Ви можете прямо вказати розмір шрифту цифрою, або вказати зсув щодо базового значення (за умовчанням - 3) в позитивну або негативну сторону. Базове значення можна змінити за допомогою тега:
<BASEFONT SIZE="n">
Колір шрифту ви можете змінити за допомогою тега
<FONT COLOR="color"> або <FONT COLOR="#??????">
Кольори можна задавати назвами або завданням кількості червоного, зеленого і синього. У другому випадку перед значенням кольору ставиться #, а потім по два байти кожного кольору (RGB), виражені в шістнадцятковій системі. Основні кольори представлені в таблиці кольорів.
Вид шрифту можна визначати за допомогою тега <FONT FACE="family">, де "family" - назва шрифту. Якщо ви не указуєте назву шрифту або якщо вказаний вами шрифт не встановлений в системі - браузер відобразить текст шрифтом встановленим за умовчанням. Найбільш стандартними шрифтами є: ARIAL, TIMES, COURIER.
Приклад використання тега:
<FONT FACE="COURIER" SIZE="+1" COLOR="green">Трохи зеленого тексту</FONT>
Трохи зеленого тексту
Завдання:
1. Створити документ HTML. Для цього спочатку створити директорію, у якій ви будете його зберігати. Потім в цій директорії створити простій текстовий файл з розширенням .html. Наприклад, index.html. Це можна зробити за допомогою будь-якого текстового редактора, що дозволяє створювати і редагувати текстові файли. Таким редактором, що поставляється разом з Windows, є текстовий редактор NotePad (Блокнот). Можна використовувати будь-який інший редактор текстів або спеціалізований редактор.
Зверніть увагу, що багато текстових редакторів зберігають файли застосовуючи для них за умовчанням розширення .txt. Щоб уникнути цього потрібно в діалоговому вікні збереження файлу вказати повне ім'я файлу разом з розширенням .html, а у випадному списку Тип файлу вибрати Всі файли *.txt. Результат вашої роботи можна подивитися за допомогою веб-сервера-броузера Internet Explorer. Для цього можна просто двічі кликнути лівою кнопкою миші по іконі файлу. Файли з розширенням .html за умовчанням відкриваються за допомогою цієї програми.
2. В створений документ HTML внести наступний код:
<html>
<head>
<title>Мій перший крок</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<
b>Добрий день! Це моя перша сторінка! </b>
<br>
Ласкаво прошу! :) </div>
<p align="justify">
Я зовсім нещодавно почав знайомство зі створенням інтернет-сторінок, тому для початку я роблю просту сторінку! Ось вона яка!:)
</p>
<FONT FACE="COURIER" SIZE="+2" COLOR="red">Заходьте до мене на сторінку!</FONT>
</body>
</html>
3.      Збережіть зміни в текстовому файлі. Виконайте команду Файл - Зберігти.
4.      Відкрийте створений файл в програмі інтернет-браузера. Продивіться отриману веб-сторінку.
5.      Самостійно створіть сторінку, використовуючи різні шрифти, параметри абзацу і кольорове забарвлення. Приклад сторінки указаний на рисунку 4.1.Начальнику

Петрову С.О.

Іванова О.М.
рапорт
Я, Іванов О.М., що мешкаю за адресою:
              Донецьк
           вул. Космонавтів
           дім 7 кв. 126
прошу дозволити мені проживати на приватній квартирі за адресою:
              Слов’янськ
              вул. Батюка
дім 2, кв. 167
З правилами проживання та поведінки ознайомлений.


09.09.2018                                                                                                    підпис

Рисунок 4.1 – Завдання для самостійного створення сторінки
6. В зошиті для практичних робіт записати тему, мету заняття, основні теги мови розмітки гіпертексту, код сторінок для другого та четвертого завдання. Написати висновок по роботі.

Немає коментарів:

Дописати коментар