14 березня 2019 р.

Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»


І рівень
(тестові завдання, за кожну правильну відповідь по 0,5 бала)
1. База даних із табличною формою організації даних називається...
а) мережевою;
б) реляційною;
в) ієрархічною
2. Основним елементом бази даних є...
а) запис;
б) поле;
в) форма;
г) таблиця;
д) запит;
е) звіт
3. До основних властивостей поля належать: розмір, формат, підпис, ім’я,...
а) функція;
б) формула;
в) тип
4. Серед представлених об’єктів СУБД укажіть неіснуючі:
а) таблиці та запити;
б) посилання та масиви;
в) форми та звіти
5. Укажіть порядок додавання на екран панелі інструментів форматування звітів та форм:
а) Вкладка «Панель управління»;
б) Пункт горизонтального меню «Сервіс»;
в) Вибрати «Формат(звіт/форма»);
г) Пункт спадаючого меню «Настройка»
6. Установіть відповідність дій пункту горизонтального меню:
а) задати пароль БД;
б) створити макрос;
в) встановити порядок запису об’єктів у робочої області
1. СЕРВІС
2. ВИД
3. ВСТАВКА
7. Звіти у порівнянні з формами...
а) служать для форматного виводу даних на пристрій друку;
б) мають зменшену кількість розділів;
в) не містять інформацію параметрів принтеру;
г) не мають розділів верхнього та нижнього колонтитулів
8. Укажіть кількість полів у наведеній базі даних

№ з/п
Прізвище учня
Дата народження
1
Іванов
02.04.94
2
Петров
03.05.95
3
Матвєєва
08.09.95
4
Біла
03.06.94
5
Семенов
07.08.95
6
Ютова
12.11.94

а) 3;
б) 7;
в) 6

II рівень
(завдання з короткими відповідями, за кожну правильну відповідь по 1 балу)
1. Які типи полів використовуються у таблицях БД?
2. Які існують способи побудови таблиць у БД?
3. Назвіть основні правила побудови логічних виразів під час пошуку інформації у БД
4. 3 якою метою використовують звіти?

III рівень
(завдання з розгорнутою відповіддю, за кожну правильну відповідь по 2 бала)
Практичне виконання завдань
1. Створіть базу даних «Міста України», яка має поля: місто, рік заснування, площа, населення, кількість районів.
Заповнити БД інформацією:
Житомир 900р, 6,1 тис га, 292 тис,
      Дніпропетровськ, 1776р, 396 тис га 1217 тис, 8
Донецьк, 1869р, 358 тис га, 1100 тис, 9
Запоріжжя, 1770 р, 358 тис га, 891 тис, 9
2. Створіть форму для вводу даних, яка має структуру:
·       у форму ввести усі поля;
·       вид форми — стрічковий;
·       стиль — глобус.
Створить у формі для її закриття кнопку «Закрити».
Відсортуйте базу даних за зростанням кількості населення

2 коментарі: